ciseán
CISEÁN SIOPADÓIREACHTA
Tá do chiseán siopadóireachta folamh.

acadúil

A Learner's Guide to Irish
Donna Wong
10.00 (Ríomhleabhar) | eolas breise
Cúrsa Gaeilge do chainteoirí Béarla, agus é dírithe go háirithe ar eachtrannaigh agus orthu siúd go léir nár fhoghlaim an Ghaeilge i gcóras oideachais na hÉireann.
A New View of the Irish Language
Caoilfhionn Nic Pháidín, Seán Ó Cearnaigh
Imleabhar ilúdar é seo i mBéarla, a rianaíonn scéal agus staid na Gaeilge sa lá inniu. Pléitear gnéithe éagsúla den Ghaeilge, m.sh. an t-oideachas, na meáin, an Ghaeltacht agus an litríocht.
Aistí ar an Nua-Ghaeilge - in Ómós do Bhreandán Ó Buachalla
Aidan Doyle, Siobhán Ní Laoire
Cnuasach aistí ar theangeolaíocht na Nua-Ghaeilge, agus iad tiomnaithe don Ollamh Breandán Ó Buachalla.
Aistrigh go Gaeilge: treoirleabhar
Maolmhaodhóg Ó Ruairc
8.80 (bog) | as cló | eolas breise
Lámhleabhar praiticiúil do gach éinne a chaitheann ábhar a aistriú go Gaeilge. As cló ach ar fáil ar CD le +Aistrigh Leat+.
Aistrigh Leat
Maolmhaodhóg Ó Ruairc
20.00 (leabhar agus CD) | ceannaigh an leabhar cló | eolas breise
Treoirleabhar praiticiúil don aistritheoir maraon le saothair sárluachmhara eile leis an údar seo ar CD-ROM.
An Caoine agus an Chaointeoireacht
Breandán Ó Buachalla
Athléamh ó bhonn ar +Chaoineadh Airt Uí Laoghaire+ atá sa leabhar seo.
An Caoine agus an Chaointeoireacht
Breandán Ó Buachalla
Athléamh ó bhonn ar Chaoineadh Airt Uí Laoghaire atá sa leabhar seo.
An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae (1899-1932)
Regina Uí Chollatáin
25.00 (leabhar agus CD) | ceannaigh an leabhar cló | eolas breise
Stair an nuachtáin cháiliúil. Tá clár iomlán an nuachtáin, An Claidheamh Soluis, ar CD-ROM i dteannta an leabhair.
An Ghaeilge san Aois Nua
Michael Cronin
Bunsaothar dátheangach smaointeoireachta a chíorann na deiseanna intleachtúla is gá a thapú chun ionad a chinntiú don Ghaeilge san Aois Nua.
An Máistir - an scoil agus an scolaíocht i litríocht na Gaeilge
Caoimhe Máirtín
Spléachadh siar ar an oideachas in Éirinn ó bunaíodh na scoileanna náisiúnta in 1831 bunaithe ar fhoinsí litríochta agus béaloidis na Gaeilge.
An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc
Tadhg Ó hIfearnáin, Máire Ní Neachtain
Sraith alt cuimsitheach ó pheann 14 údar ar ghnéithe éagúla den tsochtheangeolaíocht. Bainfidh scoláirí bunaithe agus mic léinn úra araon taitneamh agus tairbhe as an saothar ildánach seo.
Ar an Taifead - fís, fuaim, focal
Breandán Delap
An nuacht, na meáin, gairm agus saothar an iriseora Gaeilge faoi spotsholas anseo.
Ár dTéarmaí Féin
Fidelma Ní Ghallchobhair
Stair agus forbairt na téarmaíochta sa Ghaeilge.
Ar Thóir Gramadach Nua
Maolmhaodhóg Ó Ruairc
Leabhar dátheangach a thugann dúshlán na gramadaí reatha.
Carraig agus Cathair: Ó Direáin
Isobel Ní Riain
Saothar agus téamaí Uí Dhireáin trí shúile an tsocheolaí.
Ceist agam ort!
Fionnuala Cloke
Leabhar Thráth na (1,000) gCeist don aoisghrúpa 12-14 bl.
Conradh na Gaeilge i gCorcaigh 1894-1910
Traolach Ó Ríordáin
15.20 (bog) | as cló | eolas breise
Staidéar ilghnéitheach ar an gConradh i gCorcaigh.
Conradh na Gaeilge i gCorcaigh 1894-1910
Traolach Ó Ríordáin
21.50 (crua) | as cló | eolas breise
Staidéar ilghnéitheach ar an gConradh i gCorcaigh.
Cruinneas (le foilsiú 2015)
Antain Mac Lochlainn
Is é atá in Cruinneas ná cnuasach aibítreach de na focail agus de na struchtúir ghramadaí is minice a bhaineann tuisle asainn.
Cruinnscríobh na Gaeilge
Ciarán Mac Murchaidh
20.00 (leabhar agus CD) | ceannaigh an leabhar cló | eolas breise
An leabhar tagartha is mó rachairt faoi láthair faoi ghramadach na Gaeilge. Leabhar agus Dlúthdhiosca.
Cruinnscríobh na Gaeilge (eagrán 2012)
Ciarán Mac Murchaidh
20.00 (leabhar agus CD) | as cló | eolas breise
An ceathrú eagrán den chlasaic seo faoi ghramadach na Gaeilge. San eagrán nuachóirthe seo tá ábhar agus cleachtaí breise sa leabhar. Ar an CD tá ríomhdhiagnóis idirghníomhach tosaigh agus cleachtaí ríomhthástala le haghaidh na gcaibidlí.
Cruinnscríobh na Gaeilge (eagrán 2013)
Ciarán Mac Murchaidh
20.00 (leabhar agus CD) | ceannaigh an leabhar cló | eolas breise
San eagrán nua seo féachadh leis na príomhleasuithe riachtanacha de réir 'Gramadach Gaeilge: An Caighdeán Oifigiúil – Caighdeán Athbhreithnithe'(Baile Átha Cliath, 2012) a chur i bhfeidhm ar an téacs.
Cruthú na Gaeltachta 1893-1922
Caitríona Ó Torna
Forbairt na luath-thuiscintí ag glúin na hAthbheochanna ar an nGaeltacht.
Cuir Gaeilge Air!
Antain Mac Lochlainn
Gearrchúrsa praiticiúil san aistriúchán ó Bhéarla go Gaeilge.
Cumann Buan-Choimeádta na Gaeilge: Tús an Athréimnithe
Máirtín Ó Murchú
Athscrúdú ar Chumann Buan-Choimeádta na Gaeilge, an t-eagras a leag bunchloch na hAthbheochana.
Cumann Buan-Choimeádta na Gaeilge: Tús an Athréimnithe
Máirtín Ó Murchú
Athscrúdú ar Chumann Buan-Choimeádta na Gaeilge, an t-eagras a leag bunchloch na hAthbheochana.
Díchoimisiúnú Teanga: Coimisiún na Gaeltachta 1926
John Walsh
Spléachadh ar stair Choimisiún na Gaeltachta agus ar Éirinn a linne.
Dúchas na Gaeilge
Maolmhaodhóg Ó Ruairc
10.15 (bog) | as cló | eolas breise
Na bundifríochtaí idir an Ghaeilge agus an Béarla mínithe.
Fáinne an Lae agus an Athbheochan 1898-1900
Caoilfhionn Nic Pháidín
An chéad nuachtán Gaeilge riamh, foilseachán a thionscain ré úr iriseoireachta agus liteartha.
Fáinne an Lae agus an Athbheochan 1898-1900
Caoilfhionn Nic Pháidín
An chéad nuachtán Gaeilge riamh, foilseachán a thionscain ré úr iriseoireachta agus liteartha.
Filíocht Chomhaimseartha na Gaeilge
Rióna Ní Fhrighil
Cnuasach ilúdar d'aistí critice é seo ar fhilíocht chomhaimseartha na Gaeilge.
Foclóirí agus foclóirithe na Gaeilge
Liam Mac Amhlaigh
Anailís stairiúil ar fhorbairt na foclóireachta Gaeilge.
Fuaimeanna na Gaeilge
Brian Ó Raghallaigh
Cur síos ar fhoghraíocht, ar fhóineolaíocht agus ar chóras fuaimeanna na Gaeilge sna príomhchanúintí.
Gaolta Gairide (2001)
Máirín Nic Eoin
Rogha dánta comhaimseartha le filí éagsúla ar théamaí óige agus caidrimh teaghlaigh.
Gaolta Gairide (2010)
Máirín Nic Eoin
Saol an pháiste is ábhar don díolaim filíochta seo, agus a gcaidreamh leis na daoine fásta is tábhachtaí ina saol.
Guthanna in Éag - an mairfidh an Ghaeilge beo?
James McCloskey
7.60 (bog) | eolas breise
Leabhar dátheangach faoin gcomhthéacs domhanda, teangeolaíoch agus éiceolaíoch a bhaineann le cás na Gaeilge.
I dtreo teanga nua
Maolmhaodhóg Ó Ruairc
10.15 (bog) | as cló | eolas breise
Na hathruithe atá ag teacht ar an nGaeilge agus an gá le forbairt na teanga a phleanáil.
Idir Lúibíní
Róisín Ní Mhianáin
Cnuasach léachtaí ar léitheoireacht agus liteathacht na Gaeilge.
In Ord is in Eagar
Antain Mac Lochlainn
Gnéithe den chóipeagarthóireacht agus na deacrachtaí a bhaineann le haistriúcháin Ghaeilge.
Iriseoirí pinn na Gaeilge
Regina Uí Chollatáin
Forbhreathnú ar phrós-iriseoireacht chlóite san fhichiú haois.
Scríbhneoirí faoi Chaibidil
Alan Titley
Sraith alt ar údair mhóra liteartha na Gaeilge, beo agus marbh, mar shampla Cathal Ó Searcaigh, Mícheál Ó Conghaile agus Seán Ó Ríordáin.
Séamas Mac Annaidh agus Macallaí sa Scathán
Maolmhaodhóg Ó Ruairc
Monagraf ar dhuine de mhórscríbhneoirí na Gaeilge.
Seán Mac Maoláin agus Ceart na Gaeilge
Gearóidín Uí Laighléis
15.00 (bog) | as cló | eolas breise
Saol agus saothar Mhic Mhaoláin, aistritheoir tionscantach faoi scéim an Ghúim sa Stát nua.
Seán Mac Maoláin agus Ceart na Gaeilge
Gearóidín Uí Laighléis
25.00 (crua) | as cló | eolas breise
Saol agus saothar Sheáin Mhic Mhaoláin, aistritheoir tionscantach faoi scéim an Ghúim sa Stát nua.
Seanfhocla Chonnacht
Tomás S. Ó Máille, Donla uí Bhraonáin
30.00 (leabhar agus CD) | ceannaigh an leabhar cló | eolas breise
Eagrán nua den bhunsaothar cuimsitheach (1952) le Tomás Ó Máille. Bunábhar an bhailiúcháin athchóirithe agus curtha ar fáil do ghlúin nua in aon imleabhar tarraingteach amháin. Le háis chuardaigh CD-ROM. Ar ghearrliosta Leabhar na Bliana 2010.
Teagasc nó Sealbhú?
Rióna Ní Fhrighil, Máirín Nic Eoin
Riachtanais foghlama na mac léinn ar an tríú leibhéal.
Téarmaíocht Ghaeilge na hAthbheochana
Conchúr Mag Eacháin
Scéal na téarmaíochta Gaeilge le linn na hAthbheochana go dtí 1927.
Trén bhFearann Breac
Máirín Nic Eoin
20.00 (bog) | as cló | eolas breise
An díláithriú cultúir mar théama lárnach i nualitríocht na Gaeilge. Roghnaíodh mar an leabhar Gaeilge is fearr ó thús na mílaoise ag Comhar (Nollaig 2013)
Trén bhFearann Breac
Máirín Nic Eoin
An díláithriú cultúir mar théama lárnach i nualitríocht na Gaeilge. Roghnaíodh Trén bhFearann Breac mar an leabhar is fearr sa Ghaeilge ó thús na mílaoise in Comhar (Nollaig 2013).
Eolas faoi Cois Life · Sonraí teagmhála