ciseán
CISEÁN SIOPADÓIREACHTA
Tá do chiseán siopadóireachta folamh.
Regina Uí Chollatáin ag Cois Life
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓


Regina Uí Chollatáin
Nóta beathaisnéise
Saothair foilsithe
Regina Uí Chollatáin

Is as Leitir Ceanainn i dTír Chonaill an Dr. Regina Uí Chollatáin. Bhain sí céim amach san Oideachas agus tá seal caite aici ina múinteoir bunscoile. Rinne sí M.A. in Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad, áit ar chríochnaigh sí a Ph.D. in 2002 faoi scoláireacht IRCHSS. Ghnóthaigh sí Comhaltacht Iar-Dhochtúra Ollscoil Náisiúnta na hÉireann i Léann na Gaeilge agus an Léann Ceilteach in 2003.

Is léachtóir sa Nua-Ghaeilge agus Stiúrthóir ar Lárionad de Bhaldraithe do Léann na Gaeilge í i Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta ag an gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Tá cónaí uirthi i lár tire faoi láthair.

Is iad na príomhréimsí taighde aici ná: ré na hAthbheochana; meáin chlóite agus chraolta na Gaeilge; scannánaíocht na Gaeilge; nualitríocht agus critic na Gaeilge. Ba Ollamh Cuairte Sinsearach í le Fondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada idir 2011 agus 2012, agus ba bhall de Bhord TG4 í ó 2007-2012. Tá duaiseanna Oireachtais buaite aici ar a saothar taighde agus tá ailt foilsithe aici in irisí léinn sna réimsí taighde thuasluaite. Is iad na leabhair atá foilsithe aici ná An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899-1932 (Cois Life, 2004), a bhfuil clár iomlán an nuachtáin ar dhlúthdhiosca iniata leis; Iriseoirí Pinn na Gaeilge – An cholúnaíocht liteartha: critic iriseoireachta (Cois Life, 2008); The Life and After-Life of P.H. Pearse. Pádraic Mac Piarais: Saol agus Oidhreacht (Irish Academic Press, 2009); agus is é An Greann sa Ghaeilge+ (Coiscéim, 2013) an saothar is déanaí uaithi.

Nuashonraithe Iúil 2013

Acadúil

An Greann sa Ghaeilge (Coiscéim, 2013)
The Life and After-Life of P.H. Pearse. Pádraic Mac Piarais: Saol agus Oidhreacht (Irish Academic Press, 2009)
Iriseoirí pinn na Gaeilge - An cholúnaíocht liteartha: critic iriseoireachta (Cois Life, 2008)
An Claidheamh Soluis agus Fáinne an Lae 1899-1932 (Cois Life, 2004)

Eolas faoi Cois Life · Sonraí teagmhála