ciseán
CISEÁN SIOPADÓIREACHTA
Tá do chiseán siopadóireachta folamh.
Declan Collinge
Nóta beathaisnéise
Saothair foilsithe
Declan Collinge

Rugadh Declan Collinge i mBaile Átha Cliath. Chuaigh sé ar scoil chuig na Bráithre Críostaí i gCaisleán Druimní i rang lán-Ghaelach. Bhain sé na céimeanna seo a leanas i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath: B.A. agus Ardteastas san Oideachas; M.A. sa Léann Angla-Éireannach; Ph.D. sa Léann Angla-Éireannach (tráchtas ar fhilíocht Mhártín Uí Direáin).

Is file agus údar téacsleabhar Gaeilge é a bhfuil an tsraith Saibhreas agus téacsleabhair eile dá chuid foilsithe ag Mentor Books. Tá dánta foilsithe aige go rialta sna hirisí Innti, Éigse Éireann, Comhar, An Guth, Riposte, Stony Thursday Book agus Cyphers agus tá aistí liteartha leis san Irish Literary Supplement agus in The Irish Review. Dánta agus ailt craolta aige ar Raidió na Gaeltachta agus ar RTÉ, agus tá gearrscéalta leis foilsithe freisin. Tá alt scríofa aige sa leabhar, Remembering Michael Hartnet (Four Courts Press 2006) dar teideal ‘Inchicore Haiku: displaced poet’ agus dánta le haistriúcháin in Crann Faoi Bhláth (Wolfhound, 1991).

Tá sé éirithe as an múinteoireacht ó 2010 (bhíodh sé ag múineadh i gColáiste na gCnoc Glas, Baile Átha Cliath) ach bíonn sé fós ag scríobh téacsleabhar – ina measc tá: Lasair, Léas, agus Gléasnótaí Gaeilge – le Mentor Books, mar aon le dánta dá chuid féin.

Seinneann Declan an giotár agus an harmonica, agus tá cónaí air i dTeach Mealóg faoi láthair.

Nuashonraithe Iúil 2013

Úrscéalta

Tost Uaigneach na hOíche (Mentor Books, 2012)

Filíocht

Súnámaí (Coiscéim, 2013)
The Lonely Hush of Eve/Tost Uaigneach na hOíche: Selected and New Poems/Rogha Dánta agus Dánta Nua (Mentor Books 2012)
Teachtaireacht Téacsa (Coiscéim, 2007)
Teachtaireacht Téacsa (Coiscéim, 2007)
Common Ground (Inishfail Press, 1996)
Fearful Symmetry (Mentor Books, 1990)
Faoi Léigear (Coiscéim, 1986)
Sealgaireacht (Clóchomhar Teo., 1982)

Téacsleabhair

Gléasnótaí Gaeilge (Mentor Books, 2013)
Léas (Mentor Books, 2010)
Lasair (Mentor Books, 2010)
Saibhreas: Cúrsa iomlán don Ardteist (Mentor Books, 1999)

Eolas faoi Cois Life · Sonraí teagmhála