ciseán
CISEÁN SIOPADÓIREACHTA
Tá do chiseán siopadóireachta folamh.
Michael Davitt
Nóta beathaisnéise
Saothair foilsithe

Rugadh i gCorcaigh i 1950 é. Eisean an dara duine de cheathrar clainne. Tógadh a athair, Joe, láimh le Mala, Co. Chorcaí. Tiománaí bus a bhí ann. B’as Stoke-on-Trent dá mháthair Hilda (née Parker). D’fhreastail sé ar an Mainistir Thuaidh i gCorcaigh. Thug Pádraig Ó Súilleabháin agus an Br. S. E. Ó Cearbhaill spreagadh dó ansin agus é ag tabhairt faoina chéad iarrachtaí filíochta. Chuaigh dánta Sheáin Uí Ríordáin go mór i bhfeidhm air ar dtús i rang na Meánteistiméireachta agus arís ar chúrsa na hArdteiste. Casadh an file féin air agus é ar saoire i gCorca Dhuibhne i 1967. Ina dhiaidh sin d’fhreastail Michael ar Choláiste na hOllscoile Corcaigh, mar a raibh an triúr Seán ag teagasc: An Tuamach, An Riadach, agus an Ríordánach (go páirtaimsire).

Tar éis dó an chéim sa Léann Ceilteach a bhaint amach tháinig sé go Baile Átha Cliath. Chuaigh sé leis an múinteoireacht agus ina dhiaidh sin leis an mbainistíocht i nGael-Linn (Slógadh, Amharclann an Damer agus ceirníní). Bhí sé ina láithreoir teilifíse in RTÉ ó 1985 go 1988 agus ina dhiaidh sin bhí sé ina léiritheoir / stiúrthóir teilifíse. Fuair a chuid cláracha faisnéise ealaíne ar Joe Heaney, Máire Mhac an tSaoi, John Montague, agus Liam Ó Muirthile an-mholadh ón bpobal.

Bhunaigh sé an tréimhseachán filíochta Innti i 1970 agus áirítear é féin, Nuala Ní Dhomhnaill, Liam Ó Muirthile agus Gabriel Rosenstock ar an drong a bhain áit faoi leith amach don nuafhilíocht sa Ghaeilge.

Bhí Michael Davitt ar na filí is fiúntaí dá raibh ag saothrú ghort na nuafhilíochta. Tá idir mhachnamh, mhothú agus ghreann le brath ar a shaothar agus thar aon duine eile, b’fhéidir, is é a sheol isteach foirmí nua, foclóir agus friotal comhaimseartha sa nuafhilíocht. Rinneadh dánta leis a aistriú go Breatnais, Gaidhling, Iodáilis, Gearmáinis, agus Rómáinis.

Bhuaigh a leabhar Fardoras Duais Oireachtais sa bhliain 2002. An bhliain dár gcionn bhuaigh dráma teilifíse a scríobh sé, As Fócas, Duais eile Oireachtais. D’fhoilsigh Coscéim dhá chnuasach leis i 2004: Dánta 1966-1998, a bhfuil iarfhocal le Gabriel Rosenstock ann, agus Seiming Soir, cnuasach nua a bhuaigh Duais Oireachtais i 2004. Tá saothar leis le fáil i mbeagnach gach díolaim den fhilíocht chomhaimseartha in Éirinn. Foilsíodh dhá chnuasach dhátheangacha dá rogha dánta: Selected Poems / Rogha Dánta (BÁC: Raven Arts, 1987) agus Freacnairc Mhearcair / The Oomph of Quicksilver (Corcaigh: Cló Ollscoile Chorcaí, 2000).

Ar na hailt chritice a scríobhadh ar a chuid filíochta tá ‘Michael Davitt: file séimh foréigneach’ le Seán Ó Tuama sa chnuasach aistí Cúirt, Tuath agus Bruachbhaile (BÁC: An Clóchomhar, 1990); an réamhrá a scríobh Louis de Paor do Freacnairc Mhearcair (thuasluaite) agus ‘Pontifex Maximus Poesis’ le Tadhg Ó Dúshláine sa chéad eagrán den Aimsir Óg (1999); ‘come all ye Irish speakers’ le Pól Ó Muirí san Irish Times, Bealtaine, 2000. Bhronn an Foras Gael-Mheiriceánach Duais an Bhuitléaraigh air i 1994. Ba bhall d’Aosdána é. Fuair sé bás 19 Meitheamh 2005.

Seiming Soir (Coiscéim, 2004)
Dánta : 1966-1998 (Cosicéim, 2004)
Fardoras (Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta, 2003)
Freacnairc Mhearcair / The Oomph of Quicksilver (Corcaigh: Cló Ollscoile Chorcaí, 2000).
Scuais (Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta, 1998)
An Tost a Scagadh (BÁC: Coiscéim, 1993)
Bligeard Sráide (BÁC: Coiscéim, 1983)
Gleann ar Ghleann (BÁC: Sáirséal Ó Marcaigh, 1981)

Eolas faoi Cois Life · Sonraí teagmhála