ciseán
CISEÁN SIOPADÓIREACHTA
Tá do chiseán siopadóireachta folamh.
Louis de Paor
Nóta beathaisnéise
Saothair foilsithe

Rugadh i gCorcaigh sa bhliain 1961 é, an duine ba shine de naonúr clainne. Buachaillí ar fad a bhí ar a thuismitheoirí arbh fhiaclóirí Corcaíocha iad araon. D’fhreastail sé ar Choláiste an Spioraid Naoimh ó 1973 go dtí 1978 agus ina dhiaidh sin ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh mar ar bhain sé bunchéim amach sa Ghaeilge agus sa Léann Dúchais i 1981 agus dochtúireacht i 1986 ar ghearrscéalaíocht Mháirtín Uí Chadhain. Ag cur síos ar an tréimhse a chaith sé sa choláiste deir sé go bhfuil sé faoi chomaoin ag Seán Ó Tuama agus Gearóid Ó Crualaoich. Bhí cónaí air i mBaile an Easpaig i gCorcaigh go dtí 1983 agus ina dhiaidh sin i gcathracha eile in Éirinn go dtí gur thug sé Melbourne na hAstráile air féin i 1987. Tháinig sé ar ais go hÉirinn i 1996.

Ó 1984 go 1988 bhí Louis ina Eagarthóir Cúnta ar Innti go ndearnadh eagarthóir na hirise sin de, cúram a bhí air go dtí 1990. Tá sealanna tugtha aige ina Léachtóir Cuarda i Roinn an Léinn Cheiltigh in Ollscoil Sydney, agus ina láithreoir/léiritheoir ar chlár Gaeilge raidió in Melbourne. Fuair sé sparánachtaí agus duaiseanna ó Chomhairle na hAstráile i 1990, 1991, 1995 agus sa bhliain 2000 bronnadh Duais Lawrence O’Shaughnessy air, gradam mór Meiriceánach.

Bhuaigh a chéad chnuasach filíochta Próca solais is luatha (Coiscéim, 1988) Duais an Ríordánaigh san Oireachtas agus tá an duais chéanna buaite aige trí huaire eile ó shin le cnuasaigh éagsúla, ina measc 30 dán (Coiscéim, 1992). Le linn dó a bheith san Astráil foilsíodh Aimsir bhreicneach / Freckled weather (Leros Press, 1993) agus tá téip agus leabhrán de rogha dá chuid filíochta ar fáil: Ríleanna báistí (Cló Iar-Chonnachta, 1992). Is iad Ag greadadh bas sa reilig (Cló Iar-Chonnachta, 2005), Cúpla siamach an ama (Coiscéim, 2006) agus Agus rud eile de (Cló Iar-Chonnachta, 2010) na cnuasaigh is déanaí leis.

Scríobh Louis staidéar ar ghnéithe shíceolaíochta de shaothar Mháirtín Uí Chadhain faoin teideal Faoin mblaoisc bheag sin (Coiscéim, 1991) agus chuaigh sé i bpáirt le Seán Ó Tuama chun a rogha d’fhilíocht Ghaeilge an fichiú haois a fhoilsiú in Coiscéim na haoise seo (Coiscéim, 1991). Chuir sé eagar ar mhórchnuasach de rogha dánta Michael Davitt: Freacnairc mhearcair: rogha dánta / The oomph of quicksilver: selected poems (Cló Ollscoil Chorcaí, 2000).

Nuashonraithe Iúil 2013

Filíocht

Rogha Dánta (Coiscéim, 2012)
Uimhir a Seacht: ón gCroí nach dTuigeann (Coiscéim, 2010)
Agus rud eile de (Cló Iar-Chonnachta, 2010)
Cúpla siamach an ama (Coiscéim, 2006)
Ag greadadh bas sa reilig / clapping in the cemetery (Cló Iar-Chonnachta, 2005) [le Biddy Jenkinson, Mary O’Donoghue agus Kevin Anderson]
Corcach: agus dánta eile (Coiscéim, 1999)
Seo. Siúd. Agus uile. (Coiscéim, 1996)
30 dán (Coiscéim, 1992)
Próca solais is luatha (Coiscéim, 1988)

Saothair chritice

Faoin mblaoisc bheag sin (Coiscéim, 1991)

Obair eagarthóireachta

Leabhar Sheáin Uí Thuama (Coiscéim, 1997)
Coiscéim na haoise seo (Coiscéim, 1991) [le Seán Ó Tuama]
Freacnairc mhearcair : rogha dánta /The oomph of quicksilver: selected poems (Cló Ollscoil Chorcaí, 2000)

Eolas faoi Cois Life · Sonraí teagmhála