ciseán
CISEÁN SIOPADÓIREACHTA
Tá do chiseán siopadóireachta folamh.
Máire Mhac an tSaoi
Nóta beathaisnéise
Saothair foilsithe

Rugadh Máire Mhac an tSaoi i mBaile Átha Cliath sa bhliain 1922, an duine ba shine den triúr clainne a rugadh do Sheán agus Mhairéad (née de Brún) Mac an tSaoi. Polaiteoir sinsearach ba ea a hathair, múinteoir ba ea a máthair. D’fhreastail sí ar Scoil Alexandra, mar a raibh a máthair ag múineadh, ar Chlochar Loreto, Ráth Fearnáin, ar Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath, agus ar an Institut des Hautes Études en Sorbonne; chaith sí fós tréimhsí fada ar Scoil Ghobnait i nDún Chaoin. Rinne sí staidéar ar theangacha nua-aoiseacha agus ar an Léann Ceilteach. Ar na daoine a chuaigh i gcion uirthi luann sí a máthair go háirithe, Míchéal Ó hAodha, Colm Ó Lochlainn, Gearóid Ó Murchú, Roger Chauviré, an tOllamh Vendryes agus go mór mór a huncail, an Mons. Pádraig de Brún. Ó 1969 i leith tá cónaí uirthi in Éirinn.

Chaith sí seal mar Scoláire i Scoil an Léinn Cheiltigh, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, agus dhá bhliain mar Scoláire Taistil (1945-1947). Bhí sí ar fhoireann na Roinne Gnóthaí Eachtracha ar seirbhís sa Fhrainc, sa Spáinn, i Strasbourg agus ag na Náisiúin Aontaithe, agus mar bhall d’fhoireann an English-Irish Dictionary (Oifig an tSoláthair, 1959) faoi eagarthóireacht an Ollaimh Tomás de Bhaldraithe. Tá saothar sa Ghaeilge Chlasaiceach curtha in eagar aici agus ábhar próis chomh maith, mar shampla Dhá sgéal Artúraíochta (Institiúid Ard-Léinn BhÁC,1946).

Áirítear Máire Mhac an tSaoi ar fhilí móra Gaeilge na linne seo. Tá an-eolas teicniúil aici ar fhoirmeacha traidisiúnta agus ar an nGaeilge Chlasaiceach agus cleachtann sí stíl thomhaiste ina cuid filíochta a thugann filíocht na scol chun cuimhne - in ainneoin gur file idirnáisiúnta, nua-aoiseach í. Bhronn Ollscoil na hÉireann dochtúireacht oinigh sa Léann Ceilteach uirthi i 1991. Tá Mhac an tSaoi ar na léitheoirí is áille dá bhfuil ann i dteanga ar bith; is fiú éisteacht leis an taifeadadh Máire Mhac an tSaoi: guth an fhile (Cló Iar-Chonnachta, 1992).

Filíocht

Margadh na saoire (Sáirséal & Dill, 1956)
Codladh an ghaiscígh agus véarsaí eile (Sáirséal & Dill, 1973)
An galar dubhach (Sáirséal & Dill, 1980)
An cion go dtí seo (Sáirséal Ó Marcaigh, 1987)
Shoa agus dánta eile (Sairséal Ó Marcaigh, 1999)

Saothair Aistriúcháin

Trasládáil (Lagan Press, 1997) [ bunleaganacha Gaeilge móide a cuid aistriúchán go Béarla ar dhánta le Maghnas Ó Domhnaill, Liam Dall Ó hIfearnáin, Piaras Feirtéir agus eile]
Miserere (Gill & Macmillan, 1971) [aistriúchán go Béarla ar dhánta le Mons. de Brún]
A heart full of thought (Dolmen, 1959) [aistriúchán go Béarla ar dhánta ón nGaeilge]

Úrscéal

A Bhean Óg (Cló Iar-Chonnachta, 2001

Taighde

Cérbh í Meg Russell? (Leabhar Breac, 2008) [i gcomhar le Máire Mac Conghail agus Liz Ó Droma]
A Concise History of Ireland (Thames and Hudson, 1972) [i gcomhar le Conor Cruise O’Brien]

Dírbheathaisnéis

The same age as the State (O’Brien Press, 2003)

Obair Eagarthóireachta

Dhá sgéal Artúraíochta (Dublin Institute for Advanced Studies, 1946)

Eolas faoi Cois Life · Sonraí teagmhála