ciseán
CISEÁN SIOPADÓIREACHTA
Tá do chiseán siopadóireachta folamh.
Nuala Ní Dhomhnaill
Nóta beathaisnéise
Saothair foilsithe
Nuala Ní Dhomhnaill

Rugadh í Lancashire Shasana i 1952 ach tógadh í i nGaeltacht Chorca Dhuibhne. Bhain sí BA amach sa Ghaeilge agus sa Bhéarla in Ollscoil na hÉireann, Corcaigh i 1972 agus rinne sí an tArd-Teastas san Oideachas an bhliain dár gcionn. Chaith sí tamall ag múineadh ansin agus thug sí tréimhse seacht mbliana thar lear, go háirithe san Ísiltír agus sa Tuirc. Tháinig sí ar ais chun cónaithe in Éirinn ina dhiaidh sin agus is ann atá sí ó shin.

Bhí sí ar bhaicle Innti nuair a bhí sí ar an ollscoil agus cé go bhfuil a cuid filíochta tagtha in inmhe, mar is dual d’fhile ar fónamh, tá an spleodar agus an fuinneamh a bhain leis an tréimhse sin le brath ar a saothar i gcónaí.

Is í an ghné is suntasaí dá cuid filíochta an leas a bhaineann sí as foinsí béaloidis. Is minic a chuirtear sainchomharthaí an bhéaloidis agus gnéithe den saol nua-aimseartha i gcodarsnocht lena chéile. Tá féith an ghrinn le brath go láidir ar chuid dá dánta chomh maith le rian láidir den fheimineachas dúchais.

Bíonn tarraingt mhór uirthi chun a cuid filíochta a aithris go poiblí agus murab ionann agus filí eile cuireann sí fáilte roimh aistriúchán a dhéantar ar a cuid filíochta sa tslí is gur chomhoibrigh sí ón tús le cuid de na haistritheoirí. I nGaeilge amháin a scríobhann sí féin.

Ba dhodhéanta é, nach mór, cur síos iomlán a dhéanamh ar na duaiseanna éagsúla a bronnadh ar Nuala in Éirinn agus go hidirináisúnta. Tá aitheantas ag dul di ag baile agus i gcéin agus tá sí ar an díorma bheag filí Gaeilge sa tír seo a bhfuil aithne ag an bpobal mór orthu.

Tá dánta léi le fáil san iliomad díolaimí ach seo iad na cnuasaigh aonair atá foilsithe aici: An dealg droighin (Corcaigh: Mercier, 1981); Féar suaithinseach (Maigh Nuad: An Sagart, 1984); Feis (Maigh Nuad: An Sagart, 1991); Spíonáin is róiseanna (leabhar agus caisead) (Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta, 1993); Cead aighnis (Maigh Nuad: An Sagart, 1999). Ar na haistriúcháin tá Rogha dánta / Selectedpoems aistrithe ag Michael Hartnett (BÁC: Raven Arts, 1988); Pharaoh’s daughter (An Mhí: Gallery Press, 1990) ina raibh roinnt dánta nua móide aistriúcháin le daoine éagsúla; The astrakhan cloak (Oldcastle: Gallery Press, 1992) ina raibh dánta nua móide aistriúcháin le Paul Muldoon; agus The water horse (Oldcastle: Gallery Press, 1999) ina bhfuil aistriúcháin go Béarla le Medbh McGuckian agus Eilean Ní Chuilleanáin.

Eolas faoi Cois Life · Sonraí teagmhála