ciseán
CISEÁN SIOPADÓIREACHTA
Tá do chiseán siopadóireachta folamh.
Micheál Ó Conghaile
Nóta beathaisnéise
Saothair foilsithe

Rugadh Micheál Ó Conghaile i nGaillimh in 1962. Is é an dara duine is óige a rugadh dá thuismitheoirí, Colm Ó Conghaile, easpórtálaí sliogéisc agus feirmeoir beag as Inis Treabhair agus Bríd Ní Iarnáin, múinteoir as Bearna. D’fhreastail sé ar Scoil Náisiúnta Inis Treabhair, Coláiste Éinde agus Coláiste na hOllscoile, Gaillimh. Bhain sé céim B.A. amach in 1983 agus ba iad an Ghaeilge agus an Stair na príomhábhair aige. Rinne sé Ard-Teastas san Oideachas in 1984 agus M.A. sa Stair in 1986. Chaith sé an bhliain acadúil, 1984-5, ina Léachtóir Cúnta le Gaeilge i gColáiste Oideachais Froebel sa Charraig Dhubh agus bliain acadúil, 1986-7, mar Léachtóir le Gaeilge i gColáiste Phádraig, Droim Conrach i mBaile Átha Cliath.

In 1985 a bhunaigh sé Cló Iar-Chonnacht (CIC), comhlacht foilsitheoireachta atá lonnaithe in Indreabhán i nGaeltacht Chonamara. Tá breis is cheithre chéad leabhar agus dhá chéad caiséad / dlúthdhiosca eisithe ag Cló Iar-Chonnacht ó shin. Tá sé ar an bhfoilsitheoir ceoil traidisiúnta is táirgiúla in Éirinn agus ar an bhfoilsitheoir leabhar Gaeilge is mó sa tír. Tá sraith dlúthdhioscaí sean-nóis eisithe acu agus sraith eile, Guth an Ealaíontóra (Cló Iar-Chonnachta, 1990-1995), ar pacáistí leabhar agus téipeanna iad ina léann filí móra Gaeilge an lae inniu rogha dá saothar.

Is údar ilchumasach é: tá filíocht agus gearrscéalta foilsithe aige chomh maith le húrscéal, dráma, novella agus roinnt aistriúcháin chomh maith. In 1997, bhronn an Foras Gael-Mheiriceánach Duais an Bhuitléirigh air. Sa bhliain chéanna, foilsíodh an dara cnuasach gearrscéalta leis, An Fear a Phléasc (Cló Iar-Chonnacht, 1997). Fuair an gearrscéal, Athair, sa chnuasach céanna an Hennessy Literary Award. Sa bhliain 1998 toghadh ina bhall d’Aosdána é. Ainmníodh a úrscéal, Sna Fir (Cló Iar-Chonnacht, 1999), ar ghearrliosta The Irish Times Literature Awards in 2001 agus is iomaí gradam eile a bronnadh air.

Tá sealanna caite aige ina scríbhneoir cónaithe in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste agus in Ollscoil Uladh, Cúil Raithin freisin.

Nuashonraithe Iúil 2013

Filíocht

Comhrá Caillí (Cló Iar-Chonnachta, 1987)

Gearrscéalta

The Colours of Man (Cló Iar-Chonnacht, 2012) [aistrithe go Gaeilge ag Gabriel Rosenstock, Alan Titley, Frank Sewell agus Katherine Duffy.]
An Fear nach nDéanann Gáire (Cló Iar-Chonnacht, 2003)
Sách sean agus scéalta eile (Aistriúcháin) (Cló Iar-Chonnacht, 2002)
Fourfront (Cló Iar-Chonnacht, 1998)
An Fear a Phléasc (Cló Iar-Chonnacht, 1997)
Mac an tSagairt (Cló Iar-Chonnacht, 1986)

Drámaí

Go dTaga do Ríocht (Cló Iar-Chonnachta, 2009)
Jude, (Cló Iar-Chonnachta, 2007)
Cúigear Chonamara (Cló Iar-Chonnachta, 2003)
The Connemara Five (Arlen House, 2006) [aistriúchán le hÚna Ní Chonchúir ar an dráma Cúigear Chonnamara]

Stair

Gnéithe d’Amhráin Chonamara ár Linne (Cló Iar-Chonnachta, 1993)
Conamara agus Árainn 1880-1980 (Cló Iar-Chonnachta, 1988)

Úrscéal

Sna Fir (Cló Iar-Chonnachta, 1999)

Novella

Seachrán Jeaic Sheáin Johnny (2002)

Aistriúchán

Cripil Inis Meáin (Cló Iar-Chonnacht, 2009) [aistriúchán ar The Cripple of Inishmann le Martin McDonagh]
Boicíní Bhóthar Kilburn, (Cló Iar-Chonnacht, 2009) [aistriúchán ar The Kings of Kilburn Highroad le Jimmy Murphy]
The Connemara Five (Arlen House, 2006) [aistriúchán le hÚna Ní Chonchúir ar an dráma Cúigear Chonamara]
Ualach an Uaignis (Cló Iar-Chonnacht, 2002) [aistriúchán ar Lonesome West le Martin McDonagh]
Banríon álainn an Líonáin (Cló Iar-Chonnacht, 1999) [aistriúchán ar The Beauty Queen of Leenane le Martin McDonagh]

Eile

Leabhar Mór na nAmhrán (Cló Iar-Chonnacht, 2013) [eag. i gcomhar le Peadar Ó Ceannabháin agus Lochlainn Ó Tuairisg]

Eolas faoi Cois Life · Sonraí teagmhála