Ceacht staire ó sheanfhondúir 18 Lúnasa 2012 – Posted in: Gan chatagóir

Is dócha gur comhartha aoise é bheith ag taisteal siar ar bhóithre na smaointe ach níor mhiste a leithéid uaireanta. Ceapaim go léiríonn an grianghraf thuas an fhorbairt atá tagtha ar chúrsaí foilsitheoireachta trí chéile ó thosaigh Cois Life ag obair sa ghort seo (i 1995), mar is é atá agaibh thuas, a léitheoirí uaisle, ná cuid de na ‘dioscaí boga’ ar a gcuirtí na céadleaganacha de na leabhair luatha a d’fhoilsíomar.   Bhí ceannródaíocht…

Léigh tuilleadh

Cruinnscríobh na Gaeilge le Ciarán Mac Murchaidh (Cois Life, 2012) 6 May 2012 – Posted in: Gan chatagóir

Tá Cruinnscríobh na Gaeilge dírithe go príomha ar an bhfochéimí Gaeilge. Seo an ceathrú eagrán den chlasaic seo faoi ghramadach na Gaeilge agus tá sé tógtha chun foirfeachta ag an údar. San eagrán iomlán nuachóirthe seo tá ábhar agus cleachtaí breise sa leabhar. Ar an CD-ROM tá ríomhdhiagnóis idirghníomhach tosaigh a léiríonn cá bhfuil gá le hobair bhreise a dhéanamh ag an úsáideoir agus cleachtaí ríomhthástala le haghaidh na gcaibidlí ar leith. Ar fáil ó www.coislife.ie ar €20.

Léigh tuilleadh