CRUINNSCRÍOBH: Ceachtanna ar líne anois 21 Lúnasa 2017

An raibh a fhios agat go bhfuil ceachtanna Cruinnscríobh na Gaeilge ar fáil ar ár suíomh nua? Tá siad ann d’éinne a bhfuil fonn orthu feabhas a chur ar a chuid Gaeilge. Tagann na ceachtanna leis na caibidlí atá sa leabhar cló le Ciarán Mac Murchaidh.

Muna bhfuil tú cinnte faoi na pointí gramadaí is fiú staidéar a dhéanamh orthu, is féidir leat an ‘Ríomhdhiagnóis tosaigh’ a dhéanamh. Is é seo an chéad cheacht ar an suíomh agus seo é:

 

Nuair atá an Ríomhdhiagnóis déanta, ní mór cliceáil ar ‘Seiceáil’. Ansin cuirfear tuairisc ghearr ar fáil duit agus feicfidh tú scór thar réimse pointí gramadaí. Feidhmíonn torthaí na tástála sin mar threoir duit agus tú ag dul ar aghaidh leis na ceachtanna.

 

Ansin, níl ort ach ceacht a phiocadh agus ar aghaidh leat! Tá ceachtanna ann do gach aonad sa leabhar cló agus féadann tú díriú isteach ar aon cheann acu. Tá lán-chead agat an Ríomhdhiagnóis a dhéanamh arís ag pointe ar bith sa phróiseas foghlama.

 

 

Is féidir na ceachtanna a dhéanamh ar thaibléid nó ar ghutháin chliste. Tá rogha ann na ceisteanna ar fad a thaispeáint ag aon am amháin nó dul tríothu ceann ar cheann.

Nuair atá ceacht críochnaithe faightear scór, agus is féidir trial eile a bhaint as na ceisteanna muna bhfuil an freagra ceart curtha isteach agat.

« Gearrliosta Ghradam Uí Shúilleabháin 2017 fógartha
SAMPLA: An fuíoll feá / Wood cuttings »