ÉIST: Podchraoladh ‘Motherfoclóir’ 9 Feabhra 2018

Agus Féile Vailintín ar na bacáin, pléann muintir Motherfoclóir saothar linne: Filíocht Ghrá na Gaeilge / Love poems in Irish in eagar ag Ciarán Mac Murchaidh. Déanann siad aithris ar neart dánta atá ar fáil sa chnuasach, agus pléann siad téama an ghrá i bhfilíocht na Gaeilge.

Podchraoladh de chuid @theirishfor is ea ‘Motherfoclóir’ ina bpléitear focail, an Ghaeilge, focail Ghaeilge agus focail ó Éirinn. Éist anois le heagrán na Féile Vailintín:

Na dánta a phléann siad ná:

‘Gluais, a litir, ná léig sgís / Go, letter, rest not on your way’ l. 42

‘Aoibhinn, a leabhráin, do thriall / My little book, I envy you your lot’ – l. 66

‘Dar liom, is galar é an grá / Love, I think, is a sickness’ – l. 82

‘A bhean lán de stuaim / O woman skilled in amorous trick’ – l. 102

‘Úna Bhán / Fair Úna’ – l. 120

‘Teanga an ghrá / The language of love’ – l. 240


Díolaim chuimsitheach is ea Filíocht ghrá… a rianaíonn traidisiún na filíochta grá i nGaeilge ón luathaois go dtí an nua-aois. Seo chugainn léargas iontach ar phaisean agus ar neart an ghrá. Pléitear gach gné den ghrá san dánta agus sna hamhráin seo – meidhir an ghrá óig; greann agus suairceas an ghrá; cumha agus croíbhriseadh; dúil agus grá gan fháil; agus an grá iompaithe ina fhuath. Tá cumhacht mhothálach na bhfilí féin go mór chun cinn agus iad ag ceiliúradh chastacht an ghrá. Breacann Ciarán Mac Murchaidh an comhthéacs liteartha inar cumadh na dánta sainiúla seo agus cuireann brí nua i dtéacsanna clasaiceacha do phobal úr.

Maisithe go healaíonta ag Anna Nielsen.


Ceannaigh an leabhar anseo. Éist le podchraoltaí eile Motherfoclóir anseo.

« ÉIST: Podchraoladh ClubLeabhar.com – Scriorrann an tAm
ÉIST: Podchraoladh ClubLeabhar.com »