An Foilsitheoir

Bunaíodh an comhlacht foilsitheoireachta Cois Life in 1995 chun saothair liteartha agus taighde a chur ar fáil i nGaeilge. D’fhoilsítí timpeall is 6–8 teideal nua gach bliain, saothair ficsin go príomha, mar aon le filíocht, saothair don óige agus roinnt leabhar taighde agus faisnéise. I mí Iúil 2018, fógraíodh go mbeadh Cois Life ag scor d’obair na foilsitheoireachta ag deireadh na bliana 2019, agus go dtabharfaí an stoc agus cúram na gceadanna do Cló Iar-Chonnacht. Tá an stoc agus cúram na gceadanna á riaradh anois ag Cló Iar-Chonnacht.

Buaicphointí

  • breis is 150 teideal foilsithe
  • údair nua, údair bhunaithe agus roinnt mhaith banúdar sa chatalóg
  • líon na ngradam foilsitheoireachta atá bainte ag an gcomhlacht agus an iliomad duaiseanna agus gradam buaite ag scríbhneoirí an chomhlachta
  • bunachar eolais ar bheathaisnéisí ár n-údar ar fáil ar shuíomh gréasáin Cois Life i nGaeilge agus i mBéarla
  • luachanna arda táirgeachta – aithnítear ardchaighdeán deartha na leabhar agus réimse na bhformáidí foilsithe. Cuirtear leaganacha fuaime i bhformáid closleabhar ar fáil le teidil oiriúnacha. Cuirtear leaganacha ríomhleabhar ar fáil i gcás fhormhór na dteideal nua.

Margadh agus pobal léitheoireachta
Tá léitheoirí Cois Life scaipthe go fada fairsing. Ceannaíonn foghlaimeoirí Gaeilge na teidil a dhíríonn ar fhoghlaim na Gaeilge agus ar staidéar na teanga ar ardleibhéal; roghnaítear scoth na saothar liteartha ar chúrsaí tríú leibhéal agus moltar a lán leabhar eile mar ábhar léitheoireachta ginearálta do mhic léinn agus roghnaítear iad ag clubanna léitheoireachta Gaeilge. Díoltar teidil ficsin agus faisnéise le daltaí sna Gaelscoileanna. Tá sciar suntasach den mhargadh againn i Meiriceá Thuaidh agus sna hionaid eile ina lonnaíonn na Gaeil thar lear. Tá margadh na ríomhleabhar go háirithe láidir ansin agus tá an t-éileamh ar an ríomhleabhair sna leabharlanna thar lear agus in Éirinn féin ag méadú go leanúnach le blianta beaga. Tá roinnt díolamaí dátheangacha foilsithe ag Cois Life. Tá na duaisleabhair Lón anama agus Filíocht ghrá na Gaeilge fíor-oiriúnach do mhargadh na mbronntanas, díreach mar atá na saothair ag Donla uí Bhraonáin faoi na seanfhocail agus na paidreacha, gan trácht ar an seoidleabhar Leabhar laethanta.

Bíonn ard-ráchairt ar theidil áirithe agus ar shaothair údar ar leith ar nós Áine Ní Ghlinn, Éilís Ní Dhuibhne, Liam Uí Mhuirthile, Alex Hijmans, agus Antain Mhic Lochlainn. Bhí Cois Life i dtús cadhnaíochta in earnáil na foilsitheoireachta in Éirinn nuair a bunaíodh an suíomh idirlín agus siopa chun leabhair a dhíol ar líne ag www.coislife.ie in 2004.

Céim nuálaíoch ag Cois Life ba ea foilsiú an chéad dlúthdhiosca fuaime le leabhar clóite in Éirinn (Séanna, 1996) agus in 2014 sholáthair Cois Life an chéad chlosleabhar Gaeilge saor in aisce le híoslódáil i modh digiteach (Daideo).

Faigheann Cois Life cúnamh ón gComhairle Ealaíon, agus ó Chlár na Leabhar Gaeilge, Foras na Gaeilge. Tá an comhlacht cláraithe le Foilsiú Éireann – Publishing Ireland.

Dáileoirí: Áis, Aonad 3, Dunshaughlin Business Park, Dún Seachlainn, Co. na Mí (+353-1-6616522)