‘Scáthán’ na bliana seo seolta in DCU 27 Aibreán 2018

Seoladh eagrán 2018 d’Iris Ghaeilge Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath an tseachtain seo.

Bhí Liam Carson agus Dairena Ní Chinnéide i láthair mar aíonna speisialta chun an iris a sheoladh. Léigh Ní Chinnéide – atá ina scríbhneoir cónaithe san Ollscoil i mbliana – an dán ‘Mórtas Cine’, dán a cumadh in omós d’Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUiginn.Caoimhe Nic Lochlainn ar phainéal eagarthóireachta na hirise, agus tá alt léi san iris féin. San alt sin, déanann sí cur síos ar thogra ‘Scéalta le hinsint don ghealach’ agus an leabhar a d’eascair as.

‘Bhí mé ag iarraidh go mbeadh beocht agus fuinneamh sna scéalta, greann agus dialóg agus friotal nua-aimseartha. Léigh mé leaganacha éagsúla de roinnt mhaith scéalta agus roghnaigh mé na píosaí is mó a thaitin liom ar mhaithe le mo scéalta féin, agus ar ndóigh, tá saoirse áirithe ag an athinsteoir, mar sin bhain mé úsáid as mo shamhlaíocht féin chomh maith!’

Is féidir an t-alt iomlán le Caoimhe a léamh ar líne anois ag scathan.ie/2018/ag-insint-scealta-don-ghealach/ nó is féidir teacht ar an iris iomlán ag scathan.ie.

« Suirbhé do mhúinteoirí iarbhunscoile
LÉIGH: Léirmheas Seomra Ranga ar ‘Scéalta le hinsint don ghealach’ »