Torthaí Scéim na gCoimisiún: Leabhair ar na bacáin 5 July 2017

Tá torthaí Scéim na gCoimisiún fógartha ag Foras na Gaeilge. Dáileann Scéim na gCoimisiún coimisiúin i measc lucht liteartha na Gaeilge sa chaoi is go gcinnteofar soláthar sásúil sna réimsí éagsúla léitheoireachta. D’éirigh linn coimisiún a fháil do sheacht leabhar; úrscéalta stairiúla, leabhair do dhéagóirí agus scéinséir ina measc.

Gabhann Cois Life buíochas le Foras na Gaeilge as a chuid cúnaimh agus guímid gach rath ar na húdair agus iad ag dul i mbun pinn!

Is iad seo a leanas na teidil uilig a bheidh á scríobh amach anseo ag údair Cois Life faoi Scéim na gCoimisiún:


 Josefina – Réaltán Ní Leannáin

Úrscéal faoi bhean óg as Málta, Josefina, aimsir an Chéad Chogaidh Dhomhanda. Déantar cleamhnas di le saighdiúir Éireannach in arm Shasana, Tomás. Is as Béal Feirste dó agus é lonnaithe i Málta le linn an chogaidh, ach tá seisean ag dréim le hÉirinn aontaithe mar a gheall Redmond.

Leanaimid scéal Josefina ó 1915 agus othair ag teacht go Málta de réir a chéile ó na láithreacha áir in Gallipoli, go dtí 1921 i mBéal Feirste, agus an pobal ann i ngreim na himpireachta. Nochtann léaspairtí ar leith chugainn ar shaol na mban.


Gráinne Ní MháilleSiobhán Parkinson

Tá iomrá ar Gráinne Ní Mháille i seanchas na hÉireann. Sháraigh sí fir a linne féin le gal agus gaisce, ar muir agus ar tír. Tá insintí iomadúla ann cheana: cuntais stairiúla, úrscéalta grafacha, drámaí agus ceol, a nochtann crógacht, laochas agus dílseacht Ghráinne. Ach nochtann gné eile den bhanlaoch san úrscéal seo. Cuirtear i láthair í ina cruth daonna anseo, fuil agus feoil uirthi. Feictear croí agus anam an bhanlaoich, mar chéile agus mar mháthair, agus na bealaí inar mhúnlaigh an grá, an chrógacht agus an chalaois a saol eachtrúil. Agus tugann sí dúshlán Éilís 1 i gcathair Londan agus ar an bhfarraige mór.


Fuascailt an iriseoraMichelle Nic Pháidín

Tá an t-iriseoir, Bríd, ar ais san ardchathair agus í ag treabhadh léi ina gairm dhúshlánach – ach tá coimhlint sa seomra nuachta. Nuair a thagann sí ar scéal mór na bliana, measctar dualgais an iriseora le guairneán scanrúil an tsaoil. Téann Bríd ar thóir na fírinne ar fud na hardcathrach …


Toil an tiarna – Cathal Póirtéir

Úrscéal faoin aighneas idir tiarna talún, an chléir Chaitliceach agus an pobal áitiúil i nGaoth Dobhair le linn an Drochshaoil agus sna blianta a lean é. Fásann coimhlint idir tiarna talún nua Protastúnach agus sagart paróiste Caitliceach nuair a théann siad in adharca a chéile do chroí agus d’anam an phobail.


Taithí oibreJo O’Donoghue

Ciara. Eoin. Jeaic. Triúr sna déaga a bhfuil deiseanna móra rompu sa saol. Agus taithí oibre na hidirbhliana á láimhseáil acu, faigheann siad blaiseadh ar ghairmeacha éagsúla: cleachtadh bríomhar na hamhránaíochta, cóiriú agus comhrá an ghruagaire, agus an saol ar luas lasrach i Nua-Eabhrac. Coicís lán de scóip agus de scléip, ina nochtann fadhbanna teaghlaigh, caidrimh rómánsúla, taisteal, agus nádúr an duine. Freagraíonn gach duine acu don taithí oibre ar a slí féin ach ní dhéanfaidh siad dearmad uirthi go deo.


Cúinní cathrach – Liam Ó Muirthile

Breac-chuntais ar ghnéithe de shaol na cathrach: iomadúlacht agus ilghnéitheacht, gleo agus callán agus tost, ceol na cathrach, sráideanna, seanchomharsanachtaí, ceantair nua ghlioscarnacha, na pobail nua ilchiníocha, an greann cathrach, na cúinní agus na spásanna úd in aon chathair a dtagaimid orthu trí sheans de shiúl na gcos, de thoradh na máinneála agus an chaidrimh. Bualadh amach faoin gcathair – cá bhfuil an chathair, cad í féin mar chathair? Cá bhfuil a líomatáistí? Breith ar mheanma na cathrach trí lionsa nua. Coisíocht an cur chuige: caitear cathair a shiúl. Nó go deimhin féin, léim ar rothar ó am go ham.


NóinínMáire Zepf

Casann Nóinín, déagóir cúthail, ar fhear óg ar an idirlíon. Níl sé cosúil leis na gasúir ar scoil: tuigeann sé go smior í, agus titeann sí i ngrá. Ní maith léi am a chaitheamh lena cara is fearr, Úna, níos mó – tá sí go huile is go hiomlán gafa.

Nuair a théann sí chun casadh leis an fhear óg, ní thagann sí ar ais.

Cuireann Úna an milleán uirthi féin. Nochtann an sceon, an briseadh croí, agus leochaileacht an duine. Léigh scéal Úna agus í ag dul i ngleic le ceisteanna faoi iontaoibh a bheith agat as daoine agus as an saol.

« SAMPLA: An fuíoll feá / Wood cuttings
LÉIRMHEAS: Áine Ní Ghlinn ag plé ‘I dtír mhilis na mbeo’ »