Liam Mac Amhlaigh 5 Márta 2017

Is léachtóir le litríocht agus teanga na Gaeilge i Roinn na Nua-Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad, agus céimí de chuid an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus Coláiste na Tríonóide, é an Dr Liam Mac Amhlaigh.

Léigh tuilleadh

Conchúr Mag Eacháin

Rugadh agus tógadh Conchúr Mag Eacháin gar do chathair Ard Mhacha. Fuair sé a chuid ollscolaíochta in Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, áit a ndearna sé BA agus MA sa Ghaeilge agus sa Léann Ceilteach. Bhain sé PhD amach san ollscoil chéanna sa bhliain 2009.

Léigh tuilleadh

Tom Mac Intyre

Rugadh Tom Mac Intyre i gContae an Chábháin sa bhliain 1931. Scríobhann Tom i mBéarla agus i nGaeilge. Sular thosaigh sé ag scríobh go lánaimseartha in 1965, bhíodh sé ag múineadh in Clongowes Wood College, in Ollscoil Michigan agus in Williams College, Massachusetts.

Léigh tuilleadh

Antain Mac Lochlainn

Rugadh Antain Mac Lochlainn i gCúil Raithin, Contae Dhoire in 1965. Tá BA agus PhD sa Léann Éireannach aige ó Ollscoil Uladh ar an mbaile sin. Tá tréimhsí caite aige ag obair le Foinse, Bord na Gaeilge agus RTÉ. Tá sé anois ina eagarthóir ar an suíomh acmhainní Gaeilge, www.aistear.ie.

Léigh tuilleadh

Seán Mac Mathúna

Rugadh Seán Mac Mathúna i dTrá Lí, Co. Chiarraí. D’fhreastail sé ar Choláiste Bhréanainn i gCill Airne, agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh. Foilsíodh gearrscéalta leis go rialta san Irish Times agus san Irish Press as Béarla, agus as Gaeilge san iris Comhar.

Léigh tuilleadh