Tadhg Ó hIfearnáin

Bhí Tadhg Ó hIfearnáin ag léachtóireacht agus i mbun taighde i Léann na Gaeilge in Ollscoil Luimnigh ó 1996 go deireadh 2017, tráth a rinneadh an taighde don leabhar An meon folaithe. Tá sé anois ina Ollamh le Gaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Baineann formhór a chuid taighde leis an tsochtheangeolaíocht, go háirithe an beartas teanga agus idé-eolaíocht agus nósanna teanga sa Ghaeltacht agus i measc cainteoirí Gaeilge in Éirinn, i Manainn agus in Albain Nua.

Nuashonraithe Eanáir 2018

 

Leabhair

An tSochtheangeolaíocht: Taighde agus Gníomh (Cois Life, 2019)
An Meon Folaithe
(Cois Life, 2018)
An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc (Cois Life, 2012)

 

Tadhg Ó hIfearnáin ag Cois Life